Initiatiefnemers
Aardgas-in-Nederland.nl

Deze website is een initiatief van:

Clingendael International Energy Programme (CIEP)

CIEP is aangesloten aan  het Nederlandse Instituut van Internationale Betrekkingen: ‘Clingendael’. CIEP is een onafhankelijk forum voor overheden, NGO’s, de private sector, media, politici en iedere geïnteresseerde in veranderingen en ontwikkelingen in de energiesector.

CIEP organiseert lezingen, seminars, conferenties en rondetafel discussies. Hiernaast geven de leden van CIEP lezingen in een variëteit aan cursussen en trainingen. Het onderzoek, de lezingen en de activiteiten van CIEP komen voort uit drie thema’s:

  • Regulering energiemarkten (olie, gas, electriciteit) in de Europese Unie;
  • Internationale economische en geopolitieke aspecten van olie- en gasmarkten, met name ten opzichte van de leveringszekerheid van de Europese Unie; en
  • Energie en duurzame ontwikkeling.

EBN

Nieuw logo EBNEBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren en verhandelen van gas en olie en is dé partner voor olie- en gasmaatschappijen in Nederland.

Samen met nationale en internationale olie- en gasmaatschappijen investeert EBN in de opsporing en winning van olie en gas en in gasopslagen in Nederland. Daarnaast adviseert EBN de Nederlandse overheid over het mijnbouwklimaat en over nieuwe mogelijkheden voor het benutten van de ondergrond. Het initiatief voor de activiteiten op het gebied van opsporing, ontwikkeling en productie ligt bij nationale en internationale olie- en gasmaatschappijen, de vergunninghouders. EBN investeert, faciliteert en deelt kennis. Daarnaast heeft EBN een belang van 40% in groothandelsmaatschappij in aardgas GasTerra B.V. De winst die voortkomt uit deze activiteiten draagt EBN volledig af aan de Nederlandse Staat, onze enig aandeelhouder.

Energy Academy Europe

energy academy europeDe EAE is nationaal en internationaal de kennisautoriteit voor excellent onderwijs en onderzoek over energie en de transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een steeds betrouwbare, duurzamere en betaalbare energievoorziening. De EAE wil oplossingen aandragen voor de steeds groter wordende kloof tussen beschikbare energie en de alsmaar stijgende mondiale energievraag. De EAE wil daarmee een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken en aan de Nederlandse economische ontwikkeling. We hebben de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen door bestaande en nieuwe kennispijlers te bundelen en daarmee de gezamenlijke positie te versterken. Wij zorgen voor de snelle zichtbare bundeling en versterking van de kennispijlers, door:

  • samen te werken met zoveel mogelijk kennispartners;
  • een rijk aanbod aan opleidingen verder te ontwikkelen en aan te bieden;
  • hoogwaardig vraaggestuurd onderzoek uit te voeren.

De EAE onderscheidt zich door een integrale benadering. De EAE is van mening dat naast technische expertise,  ook sociale-, juridische- en economische kennis een belangrijke rol speelt. Door onze integrale benadering trekken we grote groepen studenten, met een technische- sociale-, juridische- of economische achtergrond. Daarbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor het mbo bij de uitvoering van onderzoek en in deelname aan het energievakonderwijs.

Energy Delta Institute

Energy Delta InstituteEDI is in 2002 opgericht als een samenwerkingsverband tussen N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra B.V., het Russische Gazprom en de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij later ook Shell, Essent, DONG Energy,  EBN, Eneco, TAQA, Tebodin en A.Hak als partner zijn aangesloten.

De veranderende energiewereld dwingt energiebedrijven om te blijven innoveren om concurrerend te kunnen blijven. De sector krijgt de komende jaren te maken met een tekort aan gekwalificeerd personeel.De sector heeft dan ook maar één optie: te investeren in kennis. Het voornaamste doel van EDI is het leveren van een bijdrage aan het opleiden van energiemanagers. Om deze reden ontwikkelt en organiseert zij events en opleidingsprogramma’s die met economische, managements-, wettelijke en geopolitieke aspecten van energie te maken hebben. Bezoek ook de online gemeenschap voor energieprofessionals: Syntropolis

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)

NOGEPANOGEPA staat voor de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. NOGEPA is in 1974 opgericht en vertegenwoordigt de bedrijven die in Nederland vergunningen hebben om gas of olie op te sporen en te winnen. Zowel op land als op het Nederlandse deel van de Noordzee. De vereniging behartigt de belangen van al haar leden en geassocieerde leden en hecht daarbij groot belang aan de maatschappelijke context.

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en klimaat worden nauwlettend gevolgd. Namens haar leden zoekt NOGEPA voortdurend naar de optimale balans tussen economische haalbaarheid en duurzame ontwikkeling. We hechten belang aan een open dialoog. Zowel in nationaal als internationaal verband. Want alleen op die manier kunnen we ons doel bereiken: efficiënte, veilige en milieubewuste winning van olie en gas uit Nederlandse bodem.

TNO

TNODe missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.