De toekomst van aardgas

De wereldwijde vraag naar energie zal de komende periode stijgen. Alle energiebronnen zijn nodig om aan deze energievraag te kunnen voldoen, zowel duurzame hernieuwbare bronnen als fossiele brandstoffen. Aardgas is flexibel inzetbaar en de fossiele brandstof met de schoonste verbranding, wat het een goede vervanger van steenkool maakt om emmissies te reduceren. Hierdoor is aardgas een natuurlijke partner van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Gas in Nederland creëert energiezekerheid zodat een duurzamere energievoorziening in de toekomst mogelijk wordt.