Disclaimer

Wij verzoeken u dit bericht aandachtig te lezen. Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

De initiatiefnemers van de website Aardgas-in-Nederland.nl, hierna: Aardgas-in-Nederland.nl, hebben alle stappen ondernomen die redelijkerwijze mogelijk zijn om er voor te zorgen dat alle informatie op deze website op het moment van publicatie accuraat is. Aardgas-in-Nederland.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze site. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.

Daarnaast accepteert Aardgas-in-Nederland.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hypertext-links vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan Aardgas-in-Nederland.nl aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

Aardgas-in-Nederland.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze website waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.

Copyright

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciƫle, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciƫle doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Bij gebruik op enigerlei wijze de inhoud van deze website wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat Aardgas-in-Nederland.nl zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.