Nederlands aardgas

Onderwerpen:

Wereldspeler in gasproductie

Nederland is de op 9 na grootste aardgasproducent van de wereld en de grootste van de EU. Na de ontdekking van het Groningenveld in Slochteren in 1959 heeft zich een uitgebreide gasmarkt ontwikkeld in Nederland. Naast het grote Groningenveld zijn er nog meer dan 250 kleine gasvelden in Nederland waaruit aardgas wordt gewonnen, op land en in de Noordzee. Nederland exporteert ook aardgas.  Zo is Nederland gasleverancier voor verschillende landen in Noord-West Europa.

De verkoop van aardgas levert de Nederlandse overheid inkomsten op en zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening.

Aardgas als Nederlandse energie

Aardgas in Nederland

De aardgasvondst in Groningen in 1959 was zo groot, dat het een ware verandering teweeg bracht in het energiegebruik van Nederlanders. Voor thuisgebruik verving het turf en (gas uit) steenkool en werd gezien als een schoon en veilig antwoord op de energievraag. In hoog tempo werden bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op het nationale aardgasnetwerk. Vandaag de dag heeft 98% van de huishoudens in Nederland een aardgasaansluiting.

Door de hoeveelheid aan Nederlands aardgas, het snel groeiende aardgasnetwerk en het beleid van de toenmalige regering, groeide de welvaart in Nederland snel. De aardgasbaten zorgen voor een flinke inkomstenbron waar heel Nederland van profiteert. Vandaag de dag voorziet aardgas ons in 42% van alle energie die we gebruiken.